ข่าวสาร และ กิจกรรม
Feed

มูลนิธิเซนต์หลุยส์พร้อมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย “ปาปึก” ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

11/02/2019

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย “ปาปึก” โดยมูลนิธิเซนต์หลุยส์ ศูนย์สังคมพัฒนามูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี และ Caritas Germany ระหว่างวันที่ 27 – 29 มกราคม 2019 ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป

* นำทีมโดย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ นพ.วิษณุ ธาราฉัตร และ นพ.สุนัย เจียรพัฒโนดม พร้อมด้วยพยาบาล เภสัชกร และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ รวม 10 คน

* วันที่ 27 ม.ค. 2019 เวลา 13.00 - 17.00 น. ออกตรวจ ณ โรงเรือนคนไข้โรคเรื้อนแบบเปิด นิคมสร้างตนเองพุดหง ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมการตรวจรักษาจำนวน 116 คน แบ่งเป็นผู้ใหญ่ 112 คน และเด็ก 4 คน

* วันที่ 28 ม.ค. 2019 เวลา 09.00 – 16.00 น. ออกตรวจ ณ เทศบาลตำบลปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมการตรวจรักษาจำนวน 384 คน แบ่งเป็นผู้ใหญ่ 319 คน และเด็ก 65 คน

* วันที่ 29 ม.ค. 2019 เวลา 09.00 – 12.00 น. ออกตรวจ ณ วัดปากช่องนคราวาส อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมการตรวจรักษาจำนวน 162 คน แบ่งเป็นผู้ใหญ่ 122 คน และเด็ก 40 คน

* กลุ่มโรคที่พบในผู้ใหญ่ อันดับที่ 1 คือ ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก อันดับที่ 2 คือ ระบบทางเดินหายใจ และอันดับที่ 3 ระบบทางเดินอาหาร

* กลุ่มโรคที่พบในเด็ก อันดับที่ 1 คือ ระบบทางเดินหายใจ อันดับที่ 2 คือ ระบบผิวหนัง และอันดับที่ 3 ระบบทางเดินอาหาร