ข่าวสาร และ กิจกรรม
Feed

พิธีเปิด-เสกศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลและพิธีรับวุฒิบัตรหลักสูตร CPE และ SPE

10/08/2019

 

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการบริหารและบุคลากรโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เข้าร่วมพิธีเปิด-เสกศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลและพิธีรับวุฒิบัตรหลักสูตร CPE และ SPE ซึ่งได้รับเกียรติจากพระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธี และมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการอบรมอีกด้วย