ข่าวสาร และ กิจกรรม
Feed

เราจะผ่านสถานการณ์ COVID-19 ไปด้วยกัน

03/04/2020

 

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ขอส่งกำลังใจไปยัง แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน

ให้มีกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญในช่วงสถานการณ์เช่นนี้

 

เราจะผ่านสถานการณ์ COVID-19 ไปด้วยกัน

-------------------------------------------------------

#COVID19 #FightTogether

#SaintLouisHopital #โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์