ข่าวสาร และ กิจกรรม
Feed

ฉลองครบรอบ 35 ปีแห่งการเสด็จเยี่ยมโรงพยาบาล ของนักยุญยอห์นปอลที่ 2 พระสันตะปาปา

13/05/2019

วันที่ 10 พฤษภาคม 2019  โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์จัดงานฉลอง ครบรอบ 35 ปีแห่งการเสด็จเยี่ยมประเทศไทยและเยี่ยมโรงพยาบาล ของนักยุญยอห์นปอลที่ 2 พระสันตะปาปา ณ วัดน้อยพระจิตเจ้า โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ (เสด็จเยี่ยมประเทศไทยเมื่อวันที่ 10-11 พฤษภาคม 1984 และเสด็จเยี่ยมโรงพยาบาลวันที่ 11 พฤษภาคม 1984) โดยทีพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชูเป็นประธาน หลังพิธีมีมอบภาพถ่ายนักบุญยอห์นปอลให้แก่บุคลากรที่ได้ร่วมต้อนรับท่านเมื่อ 35 ปีก่อน พร้อมมอบรางวัลให้แก่พยาบาลดีเด่น (Smart Nurse) รวม 5 ท่าน หลังเสร็จพิธีบูชาขอบพระคุณแล้ว ประธานในพิธี ได้เสกรูปนักบุญยอห์นปอลที่ 2 ด้านหน้าวัดน้อยพระจิตเจ้า เป็นสถานที่ซึ่งท่านนักบุญได้สวดภาวนาร่วมกับสภาพระสังฆราชไทยก่อนเดินทางกลับนครรัฐวาติกัน