ข่าวสาร และ กิจกรรม
Feed

นพ.วิชัย หงส์จารุ มอบเงิน 2,000,000 บาท ให้มูลนิธิเซนต์หลุยส์

22/01/2020

 

นพ.วิชัย หงส์จารุ หัวหน้าแพทย์ประจำศูนย์ผิวหนัง มอบเงินให้มูลนิธิเซนต์หลุยส์จำนวน 2,000,000 บาท สำหรับงานสังคมสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

มูลนิธิเซนต์หลุยส์ เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์สงเคราะห์ช่วยเหลือสนับสนุนผู้ป่วยและผู้สูงอายุยากไร้  ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้กับประชาชนในถิ่นขาดแคลน สนับสนุนการศึกษาให้กับผู้ด้อยโอกาส และดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์

เกี่ยวกับมูลนิธิเซนต์หลุยส์ -> http://bit.ly/3awEMmT