ข่าวสาร และ กิจกรรม
Feed

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ร่วมสร้างสุขภาพดี กับกิจกรรมวิ่ง 120 ปี โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ มินิมาราธอน 2018

05/02/2018

 

 

 

กิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อหารายได้สมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติชุมชนเขตสาทรและละแวกใกล้เคียง และเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายสร้างเสริมภูมิคุ้มกันร่างกายให้มีสุขภาพแข็งแรง อีกทั้งจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 120 ปีของโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ในวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 (การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ระยะทาง คือ 3.6 กิโลเมตร และ 8 กิโลเมตร) โดยได้รับความสนใจจากนักวิ่งเป็นจำนวนกว่า 700 คน

 

 

 

    คุณแคทรียา  มั่นคง ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดงานฯ กล่าวว่าปัจจุบันการส่งเสริมและรักษาสุขภาพของร่างกายเป็นสิ่งสำคัญ การเล่นกีฬาเป็นการออกกำลังกายที่ดี สำหรับการวิ่งในปัจจุบันเป็นที่นิยมมาก เป็นกีฬาที่เล่นคนเดียวได้ จะเป็นกลุ่มก็จะทำให้เกิดความสนุกสนานมากขึ้น ผลดีที่ได้จากการวิ่ง ได้แก่ ร่างกายเคลื่อนไหวกระฉับกระเฉง สดชื่นกระปรี้ประเปร่า ลดความเสี่ยงภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบและหลอดเลือดสมองอุดตัน กล้ามเนื้อหัวใจและปอดแข็งแรงขึ้น และไขมันลดลง รูปร่างกระชับได้สัดส่วน อีกทั้งเป็นการพบปะสังสรรค์กันในกลุ่มรักการวิ่ง เชื่อมความสัมพันธ์กันระหว่างผู้มีอุปการะคุณ ผู้ให้การสนับสนุนกับโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์  บุคคลเหล่านี้ล้วนเป็นกลไกสำคัญในการร่วมกันสนับสนุนชุมชนในสังคมเรา โดยรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำมาเป็นกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติรอบโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์  บัดนี้ ทางโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ตระหนักในความสำคัญและมุ่งเน้นการคืนคุณประโยชน์สู่สังคมตลอดจนชุมชนรอบข้าง จึงเป็นโอกาสอันดีที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะได้ร่วมมือร่วมใจกัน ร่วมสนับสนุนกิจกรรมนี้ให้บรรลุตามเป้าหมาย

 

 


    ภายในงานมีการออกบูธจากบริษัทที่ให้การสนับสนุนการจัดงานวิ่งในครั้งนี้ ได้แก่ บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท เบอร์แทรมเคมิคอล (1982) จำกัด และบริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด
 

 

 

 

ท่านสามารถชมภาพและวิดีโอทั้งหมดได้ที่

Facebook: โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

Youtube: Saint Louis Hospital [Official]