คู่มือ "ไวรัสไข้หวัดใหญ่ 2009 H1N1"
รู้ทันไข้หวัดใหญ่ 2009
คู่มือประชาชน เรื่อง ไข้หวัดใหญ่โปสเตอร์ "รณรงค์การใช้หน้ากากอนามัย"
(สำนักจัดการความรู้ กรมควบคุมโรค)โปสเตอร์ "วิธีใช้หน้ากากอนามัย
ป้องกันการแพร่เชื้อโรคทางเดินหายใจ"
บทความเตรียมพร้อมป้องกันโรค ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่...ทำง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง


ขอขอบคุณข้อมูลจาก กองควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข..

...SAINTLOUIS HOSPITAL...