บทความสุขภาพ
Feed
"ความดันโลหิตสูง" ภัยเงียบ..ที่คุณอาจไม่รู้ตัว
ปัจจุบันความดันโลหิตที่เรียกว่า “ เหมาะสม ”  ในผู้ที่มีอายุมากกว่า 18 ปี  คือ ความดันโลหิตค่าบนไม่เกิน 120 มม.ปรอท และความดันโลหิตค่าล่างไม่เกิน 80 มม.ปรอท เรียกสั้นๆ ว่า 120/80 ความดันโลหิตสูงเล็กน้อย   ควรติดตามอย่างใกล้ชิด คือ 120-139/80-89 มม.ปรอท จะเรียกได้ว่าความดันโลหิตสูงเมื่อความดันโลหิตตัวบนมากกว่า (หรือเท่ากับ) 140 และตัวล่างมากกว่า (หรือเท่ากับ)  90  มม.ปรอท  อย่างไรก็ตามก่อนที่จะเรียกว่ามีความดันโลหิตสูงได้นั้น    แพทย์จะต้องวัดซ้ำหลายๆครั้ง  หลังจากให้ผู้นั้นพักแล้ว  วัดซ้ำจนกว่าจะแน่ใจว่าสูงจริงและที่สำคัญเทคนิคการวัดต้องถูกต้องด้วย